PRO ČLENY KLUBU

+420 387 313 711-2

MENU
XZavřít menu

ČLENSKÁ PRÁVA A POVINNOSTI

Člen klubu se zavazuje podílet se na naplňování stanovených cílů a aktivitách klubu, plnit své závazky ve vztahu klubu, zejm. platit příspěvky, ke kterým se zavázal, účastnit se výroční členské schůze, dbát pravidel a etikety, chránit zájmy a dobré jméno Klubu přátel Encyklopedie Českých Budějovic.

Člen klubu užívá členských výhod, je zván na uzavřená klubová setkání, kulturní večery či slavnosti, má právo bezplatně se účastnit akcí pořádaných pro veřejnost, na slevy při koupi unikátních klubových edic a artefaktů apod. Člen klubu je pravidelně informován o všech připravovaných akcích klubu a může předkládat vlastní návrhy ohledně podoby nebo náplně těchto aktivit.

Člen klubu je oprávněn dostávat výroční zprávu o činnosti a hospodaření klubu, předkládat vlastní návrhy a vyjadřovat se k plánu činností a rozpočtu klubu, podávat výboru klubu a redakční radě náměty k rozvoji encyklopedie a k jednotlivým příspěvkům do díla, využívat diskuzní fórum klubu s autorizovaným přístupem na internetu.

Aktuálně

RYCHLÝ KONTAKT

info.ecb@nebe.eu
+420 387 313 711-2

FIREMNÍ ÚDAJE

Klub přátel Encyklopedie Českých Budějovic
Dr. Stejskala 438/12
370 01, České Budějovice

Regioskop, z.s.p.o.
IČ: 751 52 525
Zápis v OR: L 6357 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích