PRO ČLENY KLUBU

+420 387 313 711-2

MENU
XZavřít menu

ORGANIZACE A HOSPODAŘENÍ

Klub přátel Encyklopedie Českých Budějovic je ustaven na neziskové platformě zájmového sdružení právnických osob Regioskop, společného pracoviště vydavatelství NEBE a ústavů Akademie věd ČR.  Regioskop se od počátku významně podílí na digitální tvorbě encyklopedie, zajišťuje redakční servis, zejména tvorbu a provoz geografického informačního systému. Veškeré příjmy a výdaje klubu budou vedeny a auditovány v účetnictví Regioskop, z.s.p.o. na samostatném analytickém účtu projektu Encyklopedie Českých Budějovic a určeny výlučně na rozvoj díla.

Pro členské příspěvky, platby partnerů klubu, pro dary, dotace a granty z veřejných prostředků, stejně jako pro platby honorářů, licencí, dodávek a služeb bude zřízen zvláštní bankovní účet projektu. Klub vždy do konce ledna zpracuje a zveřejní výroční zprávu o činnosti a hospodaření za minulý rok.

Aktuálně

RYCHLÝ KONTAKT

info.ecb@nebe.eu
+420 387 313 711-2

FIREMNÍ ÚDAJE

Klub přátel Encyklopedie Českých Budějovic
Dr. Stejskala 438/12
370 01, České Budějovice

Regioskop, z.s.p.o.
IČ: 751 52 525
Zápis v OR: L 6357 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích