PRO ČLENY KLUBU

+420 387 313 711-2

MENU
XZavřít menu

ČLENSTVÍ V KLUBU

Členství v klubu je řádné nebo čestné. Členem klubu se může stát každý zájemce starší osmnáct let. Základní podmínkou řádného členství je buď osobní podíl na tvorbě a rozvoji Encyklopedie Českých Budějovic nebo přijetí žádosti o členství výborem klubu a zaplacení ročního členského příspěvku, jehož výši si stanovuje tento člen sám podle svých možností a uvážení; základní částka činí 250 Kč.

Udělení čestného členství schvaluje výbor klubu na návrh člena nebo orgánu klubu osobám, které se významně zasloužily o rozvoj Encyklopedie Českých Budějovic. Čestný člen má stejná práva a výhody jako řádný člen a je zproštěn poplatků spojených s členstvím.

Členství zaniká úmrtím člena, jeho vystoupením nebo vyloučením.  Člen může vystoupit písemným oznámením doručeným výboru klubu s účinností dnem následujícím po doručení.  Člen, který porušuje pravidla klubu, nedodržuje svoje závazky nebo svým jednáním poškozuje zájmy klubu, může být rozhodnutím výboru klubu vyloučen s účinností dnem doručení usnesení o jeho vyloučení.

Aktuálně

RYCHLÝ KONTAKT

info.ecb@nebe.eu
+420 387 313 711-2

FIREMNÍ ÚDAJE

Klub přátel Encyklopedie Českých Budějovic
Dr. Stejskala 438/12
370 01, České Budějovice

Regioskop, z.s.p.o.
IČ: 751 52 525
Zápis v OR: L 6357 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích