PRO ČLENY KLUBU

+420 387 313 711-2

MENU
XZavřít menu

Orgány klubu

Klub organizuje svoji činnost prostřednictvím orgánů klubu. Všichni členové i orgány klubu jsou vázáni klubovými pravidly.

Základní organizační jednotkou klubu je členská schůze.  Právo a čestnou povinnost účastnit se jí má každý člen osobně. Pokud je podmínkou jeho členství platit členské příspěvky, musí být uhrazeny.

Členskou schůzi svolává pravidelně jednou ročně nebo mimořádně na základě podnětu výboru klubu, nejméně však měsíc před jejím konáním, předseda klubu, který také obvykle zasedání řídí.

Členská schůze hlasováním:

Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomno alespoň 20 procent členů. Každý člen má jeden hlas, rozhoduje prostá nadpoloviční většina hlasů přítomných členů s výjimkou schvalování změny pravidel klubu nebo rozhodnutí o likvidaci klubu, kdy je potřeba kvalifikované většiny, tj. 3/5 hlasů všech členů klubu, ať již v takovém případě hlasují osobně na členské schůzi nebo korespondenčně.

Vrcholným orgánem klubu je tříčlenný výbor klubu, volený členskou schůzí na období dvou let, který:

Do působnosti předsedy klubu patří:

Aktuálně

RYCHLÝ KONTAKT

info.ecb@nebe.eu
+420 387 313 711-2

FIREMNÍ ÚDAJE

Klub přátel Encyklopedie Českých Budějovic
Dr. Stejskala 438/12
370 01, České Budějovice

Regioskop, z.s.p.o.
IČ: 751 52 525
Zápis v OR: L 6357 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích