PRO ČLENY KLUBU

+420 387 313 711-2

MENU
XZavřít menu

PARTNERSTVÍ

Partnerem Klubu přátel Encyklopedie Českých Budějovic se stává každá právnická či fyzická osoba, která na základě příslušné smlouvy a ročního plánu činností poskytne peněžité nebo věcné plnění na podporu rozvoje Encyklopedie Českých Budějovic, zejména na zajištění licencí, dodávek či služeb.

Mediálními partery Klubu přátel Encyklopedie jsou veřejnoprávní a soukromá média – hromadné sdělovací prostředky, jejich organizace, pracoviště a archivy, zajišťující za podmínek stanovených smlouvou o mediálním partnerství podporu encyklopedickému projektu poskytnutím archivních materiálů, technického servisu, udělením licencí k jejich užití nebo zajištěním publicity díla a klubu. 

Uvádění samostatných encyklopedických hesel o partnerech projektu, jejich rozsah či znění je stanoveno výhradně jen lexikografickými principy, heslářem a pokyny pro autory Encyklopedie Českých Budějovic.

Partner klubu má právo, aby mu v souladu s účelem smlouvy a významem podpory encyklopedického díla byla věnována samostatná prezentace a poděkování v části „Partneři projektu“ na portálu města s aktivním odkazem na jeho internetové stránky (linkbuilding) a sjednaným způsobem v materiálech, vydávaných a šířených na podporu Encyklopedie Českých Budějovic a Klubu přátel. Zvláštní forma prezentace přináleží partnerům tematických celků, digitalizace sbírek, filmotéky, GIS, překladů etc.

Aktuálně

RYCHLÝ KONTAKT

info.ecb@nebe.eu
+420 387 313 711-2

FIREMNÍ ÚDAJE

Klub přátel Encyklopedie Českých Budějovic
Dr. Stejskala 438/12
370 01, České Budějovice

Regioskop, z.s.p.o.
IČ: 751 52 525
Zápis v OR: L 6357 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích