PRO ČLENY KLUBU

+420 387 313 711-2

MENU
XZavřít menu

1. setkání Klubu přátel Encyklopedie Českých Budějovic

1. setkání Klubu přátel Encyklopedie Českých Budějovic

NAD OTEVŘENOU ENCYKLOPEDIÍ

Setkání autorů, partnerů a redakce encyklopedie se uskutečnilo v přednáškovém sále Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích v pátek 16. 6. 2017.

Součástí úvodní zprávy vydavatelství NEBE o aktivitách redakce a klubu od roku 2016 bylo představení členů nové redakční rady a konzultační rady encyklopedie. Hlavním tématem prezentace a následné diskuze se stal program tvorby „otevřené encyklopedie“, průběžně aktualizované a dále rozvíjené, která pro tento účel získala „dvourychlostní“ podobu statických a naopak dynamicky se vyvíjejících hesel a kategorií. K tzv. živým heslům patří zejména urbanistický a demografický vývoj města, územní plánování, rozvoj městské infrastruktury a dopravy, hospodářství nebo průmysl.

Důležitým cílem pro druhé pololetí 2017 je unikátní mapování rozvoje městské aglomerace po roce 1989 a zachycení trendu migrace obyvatelstva do periferních částí města. Projekt počítá se vznikem nových souborných hesel. Pečlivě budovanou mapovou a obrazovou část encyklopedie na internetu ještě posílí výběr stovek záznamů z Archivu a programových fondů České televize. Zpravodajské a dokumentární příspěvky jsou důležité i pro další tvorbu biografických hesel či živého tématu sportu.

Setkání spojené s občerstvením a nabídkou klubových materiálů se konalo zároveň jako první členská schůze Klubu přátel Encyklopedie Českých Budějovic. Hlasováním byl zvolen tříčlenný výbor klubu, jehož členy se stali Jiří Kopáček, Petr Pavelec a Zdeňka Švehlová, předsedou pak Jiří Kopáček. 


< zpět na přehled
Aktuálně

RYCHLÝ KONTAKT

info.ecb@nebe.eu
+420 387 313 711-2

FIREMNÍ ÚDAJE

Klub přátel Encyklopedie Českých Budějovic
Dr. Stejskala 438/12
370 01, České Budějovice

Regioskop, z.s.p.o.
IČ: 751 52 525
Zápis v OR: L 6357 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích