PRO ČLENY KLUBU

+420 387 313 711-2

MENU
XZavřít menu

Suburbánní kaše a nový pohled na České Budějovice

Suburbánní kaše a nový pohled na České Budějovice

Suburbanizace rychle až dramaticky mění původní obraz města. Tématu převážně extenzivního rozvoje města v jeho zázemí a vlivu těchto změn i na utváření celé Encyklopedie Českých Budějovic redakce věnovala již od konce roku 2017 mimořádnou pozornost. Soubor příspěvků architekta Karla Kuči, badatelsky novátorský a pro projekt otevřené encyklopedie klíčový, se vůbec poprvé metodologicky a souborně věnuje fenoménu příměstských periferií v návaznosti na historické utváření města. Vzniklo nové souborné heslo Suburbanizace. Práce detailně mapuje trendy urbanistického vývoje od 90. let 20. století, zachycuje a představuje nové a pro většinu obyvatel i neznámé lokality, kterých je více než třicet. Rozšířená a doplněná hesla ilustrují mapové a bohaté obrazové podklady, nové názvy jsou podchyceny v rejstřících místních a pomístních názvů. Byla sjednocena a upravena encyklopedická struktura hesel o jednotlivých částech města a souvisejících obcí tak, aby čtenář měl vždy k dispozici přehledný soupis – vymezení, dobové názvy, historie, demografie, urbanistický vývoj, novodobá výstavba, dochované památkové objekty a zajímavosti.


< zpět na přehled
Aktuálně

RYCHLÝ KONTAKT

info.ecb@nebe.eu
+420 387 313 711-2

FIREMNÍ ÚDAJE

Klub přátel Encyklopedie Českých Budějovic
Dr. Stejskala 438/12
370 01, České Budějovice

Regioskop, z.s.p.o.
IČ: 751 52 525
Zápis v OR: L 6357 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích